Transport av eldre til dagsentre i kommunen

Larvik Frivilligsentral, i samarbeid med hjemmetjenesten og dagsentrene i kommunen, transporterer eldre til de forskjellige tilbudene i Larvik & omegn

På oppdrag fra Larvik Kommune kjører vi "gamlemor" til et sosialt møtested i kommunal regi, og vi samarbeider med hjemmesykepleien om hvem som trenger transport.

Vi kjører til eldresentrene på Nanset, Nalum, Kveldssol, Furuheim, Gloppe og til Blindeforbundet, i tillegg til at vi ordner med transport til våre egne aktiviteter. 

Alle våre sjåfører er sosiale og blide folk som liker å slå av en prat. Sjåførtjenesten har blitt et av de viktigste aktivitetene vi har, og det koster ingenting for brukerne.

Akkurat nå trenger vi økonomisk hjelp til å kjøpe oss nye biler. Vi gir 70 eldre skyss en gang i uka, men må dessverre si nei til mange fordi vi mangler biler.

Les mer om dette her: https://www.op.no/nyheter/larvik/frivillighet/har-sjaforer-som-vil-hjelpe-men-mangler-biler-de-vi-har-bryter-sammen-en-etter-en/s/5-36-869724

Har du noen spørsmål eller lurer på noe, ring vår transportkoordinator Anita H. Meyer 95826766 

 

2020 © Larvik frivilligsentral