Innflytterguide

Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske som gir deg et nytt perspektiv på hverdagen din? Da er kanskje det å være frivillig innflytterguide noe du kan få mye glede av, ved å hjelpe en flyktning med å bli integrert inn i det norske samfunn.

Hva gjør en innflytterguide?

Gå på tur sammen, hjelpe med lekser, spise et måltid sammen, eller se en film eller fotball på tv, for eksempel?.
En innflytterguide tilbringer ca. 2 timer i uken, vanligvis over  9-12 måneder, sammen med en person som nylig er gitt oppholdstillatelse og er bosatt i Larvik kommune.

Oppgaven til en innflytterguide er:

  • Vise flyktningen rundt i Larvik-samfunnet
  • Være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk
  • Fungere som et bindeledd til lokalmiljøet slik at integreringen går smidigere

Det viktigste er at både innflytter og innflytterguide trives med tiden dere har sammen. Samtidig som guiden forklarer hvordan livet her fungerer, lærer hun eller han selv om en annen kultur.

Møte mellom mennesker

Hvem er Innflytterguide

En vanlig norsktalende person som er engasjert i samfunnet rundt seg.
Du trenger ikke noen spesiell kunnskap eller utdannelse.

Innflytterguider får en kort opplæring, og blir etter hvert koblet til en flyktning, gjerne med felles fritidsinteresser, bakgrunn, livssituasjon, osv.
Innflytterguider  får regelmessig veiledning av Larvik Frivilligsentral. 

 

Hvordan blir jeg innflytterguide?


Det er enkelt: for info ta kontakt med Larvik Frivilligsentral
v/Bjørg Graven
mobil: 920 68 306
e-post: bjorg.graven@gmail.com

2020 © Larvik frivilligsentral